577 42 52 22
 
 
ჩვენი წიგნები
მათემატიკა
მათემატიკა
×
ფიზიკა
ფიზიკა
×
გეოგრაფია
გეოგრაფია
×
არ გაამხილოთ

ახალი წიგნი ქიმიაში..
წიგნში შეტანილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის, მეცნიერებათა დოქტორის — ქეთევან კუპატაძის სამეცნიერო-პოპულარული სტატიები, რომლებიც 2014-2016 წლებში დაიბეჭდა ინტერნეტ გაზეთ „მასწავლებელში“.
სტატიებში მნიშვნელოვანი ქიმიური თემები პოპულარული ფორმით არის გადმოცემული. თითოეული განხილული საკითხი ქიმიის ისტორიასთან და ლიტერატურასთან არის დაკავშირებული. ასე, რომ მათი მეშვეობით ქიმიის, ისტორიის და ლიტერატურის მასწავლებლებს ინტეგრირებული გაკვეთილის ჩატარების შესაძლებლობაც ექნებათ. გარდა ამისა, რიგ სტატიებში აღწერილია საინტერესო ქიმიური ცდები, რომელთა ჩატარებაც ქიმიის გაკვეთილზეა შესაძლებელი. სახალისოდ არის აღწერილი ადამიანის ორგანიზმში მიმ¬დინარე ბიოქიმიური პროცესები და ჯანსაღი კვება.
სტატიები მოიცავს არაორგანულ, ორგანულ, ბიოქიმიურ და ეკოლოგიური ქიმიის თემატიკას.

არ გაამხილოთ

ახალი წიგნი ქიმიაში..
წიგნში შეტანილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის, მეცნიერებათა დოქტორის — ქეთევან კუპატაძის სამეცნიერო-პოპულარული სტატიები, რომლებიც 2014-2016 წლებში დაიბეჭდა ინტერნეტ გაზეთ „მასწავლებელში“.
სტატიებში მნიშვნელოვანი ქიმიური თემები პოპულარული ფორმით არის გადმოცემული. თითოეული განხილული საკითხი ქიმიის ისტორიასთან და ლიტერატურასთან არის დაკავშირებული. ასე, რომ მათი მეშვეობით ქიმიის, ისტორიის და ლიტერატურის მასწავლებლებს ინტეგრირებული გაკვეთილის ჩატარების შესაძლებლობაც ექნებათ. გარდა ამისა, რიგ სტატიებში აღწერილია საინტერესო ქიმიური ცდები, რომელთა ჩატარებაც ქიმიის გაკვეთილზეა შესაძლებელი. სახალისოდ არის აღწერილი ადამიანის ორგანიზმში მიმ¬დინარე ბიოქიმიური პროცესები და ჯანსაღი კვება.
სტატიები მოიცავს არაორგანულ, ორგანულ, ბიოქიმიურ და ეკოლოგიური ქიმიის თემატიკას.

×